BORÅS HEMVÄRNSFÖRENING

BOKNINGAR

Aktiviteter

Kallelse till årsmöte 2021

2021-02-11

I år kommer vi ha så kallat postmöte. Med postmöte innebär att informationen kommer mailas ut till er och har ni invändningar så får man höra av sig annars kommer det mesta fortlöpa som tidigare år. Samtliga medlemmar i styrelsen har tackat ja till att sitta kvar på sina poster. Under dokument finns förslag till dagordningen.  /Styrelsen

Kontakta oss