BORÅS HEMVÄRNSFÖRENING

BOKNINGAR

Aktiviteter

Kallelse till årsstämma 2022

2022-02-24

Årsstämma 24/2 kl.18.30 Pga. rådande pandemi vill vi att du anmäler din närvaro till fanrik@hotmail.com eller ett sms på 0702-777161 gärna med namn och hur många ni kommer samt allergier. Om det skulle bli ändrade restriktioner kommer vi även i år att har ett postmöte. Men vi hoppas vi kan träffas./ Varmt välkomna styrelsen

Kontakta oss